Se verden fra satellitt

15. des. 2018 | Praktiske

Se verden fra ISS satellitten

Den internasjonale romstasjonen (ISS) er i dag den eneste romstasjonen i kretsløp rundt Jorden. Selv om den fortsatt er under bygging ble den tatt i bruk 2. november 2000, og har vært kontinuerlig bemannet siden da. Den kretser i en banehøyde på i underkant av 350 km.

Foreløpig består ISS av fire store moduler hvor det kan oppholde seg mennesker. To av disse er russiske og to er amerikanske. Hver er omtrent på størrelse med en jernbanevogn eller stor buss, og veier ca. 15–20 tonn hver.

Slik fungerer video-streamen
Når sendingen er aktiv vil visninger sekvensere mellom de forskjellige kameraene. Hvis du ser et svart bilde, er romstasjonen på nattsiden av jorden. Hvis du ser et bilde med tekst som vises, bytter kommunikasjonen mellom satellitter, og kamerabildet er midlertidig utilgjengelig.

Direkte stream fra ISS

Denne videoen er bare tilgjengelig når romstasjonen er i kontakt med bakken